Våre hjertesaker

Vi brenner for å sikre barn som blir kreftsyke en bedre tilværelse og hverdag. Dette kan skje gjennom ulike tiltak, blant annet disse:

– Tiltak i forbindelse med sosiale aktiviteter på sykehus

– Tiltak for fysisk aktivitet i og utenfor sykehus

– Tiltak for kursing av personell som jobber tett mot kreftsyke barn.

Vi er i dialog med sykehus for å finne ut av hvor det største behovene ligger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s