Hvem er vi?

Norum Cancer Association er en forening startet av Martin Norum med øvrige familiemedlemmer som styremedlemmer. Vårt ønske om å bidra og hjelpe andre mennesker er sterkt basert på opplevelser vi selv har vært utsatt for.

Les  om historien bak foreningen her

Norum Cancer Association er en Non-profit organisasjon som jobber gratis for å samle inn penger til kreftsaken og fortrinnsvis for kreftsyke barn. Vi håper du vil bidra til å skape en bedre hverdag for kreftsyke barn, og at du kan finne samme glede som vi gjør i å hjelpe de som trenger det. Sammen kan vi nemlig utrette en vesentlig forskjell i hverdagen til kreftsyke barn.

Med vennlig hilsen
Martin Norum
Daglig leder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s